Läs senaste Dialäsen

TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN

 

2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|

 

Nummer 1 2010
Fulltecknad 20 poängskurs inom njurmedicin och dialys­behandling, Tips om relationen patient-läkare. Nära, men inte för nära, är Göran Samuelssons recept, Svensk Njur­medicinsk Sjuk­sköterske­förening: Att företräda en grupp människor med olika bakgrund och erfarenhet, Sveriges njur­svikts­koordinatorers möte med fokus på livsstil och kommunikation över kulturella gränser, Per Åkes krönika: Säkrare medicinering – osäkrare läkemedel, TEMA HEMOLYTISKT UREMISKT SYNDROM (HUS): Hampus, åtta år – en av Sveriges få personer med atypiskt HUS, Diana Karpman professor i pediatrik. Hemolytiskt uremiskt syndrom och trombotiskt trombo­cytopen purpura: Utredning för rätt diagnos och behandling, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik Dialys, American Society of Nephrology: Nya riktlinjer för behandling av den njur­transplanterade patienten, Nordiatrans – en plattform för det nordiska samarbetet, Hans Furuland rapporterar från Regiondagarna i Uppsala.

Nummer 2 2010
Positiva erfarenheter av trainee program för nya njursjuksköterskor, Per Åkes krönika: World Kidney Day visar vägen – tillsammans är vi starkare, Royne Thorman: Förbättra möjligheterna till bra munhälsa hos njursjuka, Kan bakterier orsaka njursjukdom? I Helsingfors studeras underliggande orsaker till varför diabetisk njursjukdom uppstår, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, Njurskolan – behövs den? Nya alternativ för patientundervisning kan fungera bättre, Alv J Skarbøvik i Norge: Hemodialysbehandlingens historia, Njurdagbok stärker egenvård och delaktighet, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik Dialys: Läkare utan gränser finns snabbt på plats hos drabbade, Dansk undersökning om olika sticktekniker vid accesspunktion, Nordiatrans: Rutiner överlever endast om de är viktiga och försvarbara, Kompetenscentrum: Stärk patienters och närståendes ställning i vården, Nytt informationshäfte med konkreta råd för transplanterade.

Nummer 3 2010
När ska njurartärstenos behandlas med angioplastik? Nationella Njurdagen – mötesmetropolen utanför sjukhuset, Självdialys på Öckerös vårdcentral, Per Åkes krönika: Empowerment har nu nått Europas högsta politiska organ, Tveksamhet blev succé: Löwenströmskas erbjudande om dialys fem gånger i veckan blev en framgång – nu är det kö till de tio platserna, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening: Ny ordförande i SNSF, Dags att anmäla sig till Dialäsens Chefsdagar 2010, Musik minskar patientens obehag, Förebyggande hälsovård i Göteborg på Världsnjurdagen, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik Dialys: I USA tränar patienter för korta dagliga hemhemodialyser, Nordiatranskongressen i Köpenhamn: Sundhetshjulet ger balans i livet, Nordiatrans med Charlotte Marcuslund Larsen, Intensivvårdspersonalens attityd kan styra: Studie visar att flera faktorer påverkar om en potentiell donator kommer att bli en faktisk donator.

Nummer 4 2010 del1
Starka samband mellan grad av njurfunktionsnedsättning, proteinuri
och mortalitet, Sänkt njurfunktion riskfaktor vid förmaksflimmer, Per Åkes krönika: Utbildning minskade följsamhet, Beteendemedicinskt förhållningssätt: Tilltro till egen förmåga avgör grad av övervätskning, Hur skadar högt blodtryck egentligen njurarna?, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening.

Nummer 4 2010 del2
Örnsköldsviks omorganisation effektiviserade njurmedicinska arbetet, Studiebesök i London: Undervisning för skolbarn vid behandling, Vårmöte i Kalmar: Om egenvård, empowerment och individualisering, Danskt förslag – så fixerar du peritoneal katetern bättre, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik Dialys: Namnbyte och fristående förening, Nordiatrans med Finlands Ulla Sandholm och Brita Krogerus, Vägen till transplantation: Svårt ställa frågan om donation till sina nära.

Nummer 5 2010 del1
13 Avvakta med dialysstart tills patienten får uremiska symtom.
15 Per Åkes krönika: Bristande förtroende kan vara förödande.
16
Pilotprojekt: Bättre njursjukvård i Sörmland med nya insatser på vårdcentraler.
20
Kerstins njurfunktion återhämtades med intensiv behandling.
23 Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening.

Nummer 5 2010 del2
26 Patienter med kronisk njursjukdom kan öka sin kondition, muskelstyrka och funktionella status genom fysisk träning.
31
Bättre behandling och ekonomi? Uppdatera patientens medicinlista.
35
Nordiatrans: Satsa på en resa i Norden!
36
Sykehuset Telemark: videokonferanse gir trygghet ved hjemmehemodialyse.
38 Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik Dialys:
Blodförlust – en risk vid dialysbehandling.
40
Verktyg för en trygg dialysstart.
43
Øystein Jynge och hans kollegor arbetar för att öka sjukvårdens kunskap om organdonationer.

Nummer 6 2010 del1
10 Hygien: Ny rutin gav säkrare påsdialys.
12
Vårdprogram för renovaskulär sjukdom.
16
Svensk Transplantationsförenings Höstmöte i Uppsala.
18
Bartters syndrom - en ovanlig sjukdom.
23
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening: Patientsäkerhet - gör det lätt – att göra rätt!

Nummer 6 2010 del2
26 Minska risken för luftbubblor vid dialys.
31 Per Åkes krönika: Medicinering passiviserar.
32 Skottland: Elektronisk vårdlösning för områden med låg folktäthet.
35 Medicin Teknisk Förening Dialys: Dialysstandarder.
36 Nordiatrans: Den aktiva patienten.
39 Dialäsens Chefsdagar 2010: Var dig själv – och ta hjälp när det behövs.
44 Njurtransplanterades livskvalitet lägre än hos befolkningen i allmänhet.